Welkom op 11 Million Voices

Hoeft het nog gezegd dat het niet goed is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land? Zowat overal, stad en platteland, zorgen uitlaatgassen voor ongezonde lucht. Deze vervuiling heeft een impact op onze gezondheid en zeker op die van onze kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor de impact van al dat fijn stof, roet en stikstofdioxide.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op gezonde lucht en jij kan het verschil maken in jouw eigen gemeente. Op 14 oktober van dit jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen die het beleid in jouw gemeente voor de komende 6 jaar zullen bepalen. Op 11 Million Voices kan je zelf in actie komen en straten met minder ongezonde uitlaatgassen eisen in jouw gemeente.

Start of onderteken nu een petitie gericht aan de lijsttrekkers bij de verkiezingen in jouw gemeente en eis dat ze de komende jaren werk maken van gezondere lucht.

TEKEN EEN PETITIE