• Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg
  Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. 60 ha kostbare open ruimte waarvan 34 ha natuur en 20 ha moeten bewaard en beschermd worden! • circa 34 hectare natuur dreigt te verdwijnen; • circa 20 hectare landbouwgebied dreigt te verdwijnen; • waardevolle veengronden verdwijnen onder asfalt en verliezen daardoor hun klimaat bufferende functie; • recreatiegebied voor wandelaars, fietsers, ruiters wordt aangetast; • versnippering van waardevolle natuurgronden; • verharding; • betonnering veroorzaakt een extra barrière binnen het leefgebied van de wolf, gladde slang, rugstreeppad, en tal van (zeldzame) dieren; • verdroging en verdere aantasting van onze bedreigde grondwatertafels; • luchtvervuiling in een voorheen groene omgeving en stikstofoverlast in de omringende natuur; • geluidsoverlast welke de aanwezige zeldzame broedvogels zoals zwarte specht, oehoe, raaf en wespendief zal verjagen; • lichtvervuiling verstoort zeldzame vleermuizensoorten; • woonwijken worden van elkaar afgesneden; • de leefbaarheid in de getroffen woonwijken komt in het gedrang; Voor ons is het duidelijk dat zo’n omleidingsweg in het oosten van Houthalen-Helchteren géén optie is! Een ondertunneling van de bestaande infrastructuur op de N74 zal, samen met hoogwaardig openbaar vervoer, bijdragen tot de modernisering en ontwikkeling van de groene, versterkte, fietsveilige woonkernen Houthalen en Helchteren. Help ons en teken onze petitie! Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Tijd om aan de toekomst te denken en de weinige open, groene ruimte die er nog is, te beschermen en te behouden. Bedankt voor jullie steun en medewerking! Het Actiecomité Tracé Oost
  1.194 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tracé Oost
 • Yes, I want a world without single-use plastics
  (FR and ENG below) NL ⏱️ Per minuut belandt een vuilniswagen aan plastic afval in zee Iedere minuut belandt er een vuilniswagenlading aan plastic afval in zee. Bedrijven zoals Unilever, Coca-Cola en Nestlé zijn verslaafd aan goedkoop wegwerpplastic. Maar onze oceanen betalen de prijs en de plastic soep groeit. Op de meest afgelegen plekken op aarde vinden we plastic van deze bedrijven terug. Dit kan anders! Deze bedrijven hebben de oplossing in handen. ♻️ Ruim 90% van ons plastic wordt niet gerecycled Als je bad overstroomt, draai je de kraan dicht. Dat moeten we doen met wegwerpplastic: de kraan dichtdraaien. Supermarkten en voedselbedrijven roepen ons toe dat recycling de belangrijkste oplossing is. We willen het graag geloven, maar het is niet waar. Ruim 90% van ons plastic wordt niet gerecycled. Een einde maken aan de productie van nieuw wegwerpplastic is de enige route naar een wereld zonder wegwerpplastic. 📈 Produceren we in 2050 meer dan 4 keer zoveel plastic? Recycle je afval! Dat vertellen grote bedrijven ons. Zelf gebruiken deze bedrijven nauwelijks gerecycled plastic. Sterker nog: ze maken steeds meer nieuw wegwerpplastic. Als ze zo door blijven gaan, is de plastic soep verviervoudigd in 2050. 🐳 Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan plastic Dieren zien plastic afval aan voor voedsel. En met een maag vol onverteerbaar plastic, past er geen eten meer bij. Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan de gevolgen van hun onbedoelde dieet van plastic soep. Wetenschappers schatten dat 1 op de 3 zeeschildpadden en meer dan de helft van de walvissen plastic heeft ingeslikt. FR ⏱️ Chaque minute, un camion poubelle chargé de déchets plastiques finit dans la mer. Chaque minute, un camion de déchets plastiques finit dans la mer. Des entreprises comme Unilever, Coca-Cola et Nestlé sont accros au plastique jetable bon marché. Mais nos océans en paient le prix et la soupe de plastique ne cesse de croître. Dans les endroits les plus reculés de la planète, on trouve du plastique provenant de ces entreprises. Cela peut être différent ! Ces entreprises ont la solution. ♻️ Plus de 90 % de notre plastique n'est pas recyclé Si votre baignoire déborde, fermez le robinet. C'est ce que nous devrions faire avec le plastique jetable : fermer le robinet. Les supermarchés et les entreprises alimentaires nous crient que le recyclage est la principale solution. Nous aimerions le croire, mais ce n'est pas vrai. Plus de 90 % de notre plastique n'est pas recyclé. Mettre fin à la production de nouveaux plastiques jetables est la seule voie vers un monde sans plastique jetable. 📈 Produirons-nous plus de 4 fois plus de plastique d'ici 2050 ? Recyclez vos déchets ! C'est ce que les grandes entreprises nous disent. Ces entreprises elles-mêmes n'utilisent guère de plastique recyclé. En fait, ils fabriquent de plus en plus de nouveaux plastiques jetables. S'ils continuent comme ça, la soupe de plastique aura quadruplé d'ici 2050. 🐳 Plus de 100 000 animaux marins meurent chaque année à cause du plastique. Les animaux prennent les déchets plastiques pour de la nourriture. Et avec un estomac rempli de plastique indigeste, il n'y a plus de nourriture à distribuer. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent des suites de leur alimentation involontaire en soupe de plastique. Les scientifiques estiment qu'une tortue de mer sur trois et plus de la moitié des baleines ont ingéré du plastique. ENG ⏱️ Every minute, a rubbish truck load of plastic waste ends up in the sea Every minute, a truckload of plastic waste ends up in the sea. Companies like Unilever, Coca-Cola and Nestlé are addicted to cheap disposable plastic. But our oceans are paying the price and the plastic soup is growing. In the most remote places on earth, we find plastic from these companies. This can be done differently! These companies have the solution. ♻️ Over 90% of our plastic is not recycled If your bathtub overflows, turn off the tap. That's what we should do with disposable plastic: turn off the tap. Supermarkets and food companies shout at us that recycling is the main solution. We'd like to believe it, but it's not true. Over 90% of our plastic is not recycled. Stopping the production of new disposable plastic is the only route to a world without disposable plastic. 📈 Will we produce more than 4 times as much plastic in 2050? Recycle your waste! That's what big companies tell us. These companies themselves hardly use any recycled plastic. In fact, they are making more and more new disposable plastic. If they carry on like this, the plastic soup will have quadrupled by 2050. 🐳 More than 100,000 marine animals die from plastic every year Animals mistake plastic waste for food. And with a stomach full of indigestible plastic, there's no food left to eat. Every year, more than 100,000 marine animals die from the consequences of their unintended diet of plastic soup. Scientists estimate that 1 in 3 sea turtles and more than half of all whales have ingested plastic.
  113 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Greenpeace Youth Belgium Picture
 • Stem voor Ecocide als internationale misdaad in het Internationaal Strafhof van Den Haag
  Momenteel is Ecocide (het op grootschalige wijze vernietigen van eco-systemen) wettelijk toegestaan. Dit betekent dat grote bedrijven die op grote schaal schade toebrengen aan de planeet, er meestal vanaf komen met een boete, als ze een eventuele milieu-overtreding begaan. Dit kan zo niet langer. Ecocide moet in het strafrecht worden gebracht zodat CEO's van destructieve bedrijven persoonlijk kunnen worden vervolgd en zelfs het risico lopen om in de gevangenis te belanden. Enkel als landen samenwerken en Ecocide als een internationale misdaad invoeren, zullen bedrijven zich genoodzaakt voelen om een nieuwe, meer duurzame koers te gaan varen. Op dit moment zijn internationale topadvocaten bezig met het schrijven van een Ecocide-wet. Deze definitie van de wet zal klaar zijn in juni dit jaar. Daarna zullen alle 123 lidstaten de definitie van de wet bekijken en de nodige aanpassingen doorvoeren. Als er overeenstemming is over wat Ecocide inhoudt en wanneer het bestraft moet worden, kan een stemming worden georganiseerd om van Ecocide een internationale misdaad te maken. Deze stemming kan er enkel komen als minstens één lidstaat een officieel voorstel indient om die stemming te laten gebeuren. Als deze stemming er uiteindelijk komt, en minstens twee derde van de lidstaten hiermee instemt, wordt Ecocide toegevoegd als amendement aan het Statuut van Rome, en wordt het een vijfde internationale misdaad, naast Genocide, misdaden tegen de Menselijkheid, Oorlogsmisdaden en het misdrijf van Agressie. Met Ecocide als misdaad zal het stukken makkelijker worden om wat ons nog rest van deze prachtige planeet te beschermen.
  355 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Johanna Vandenbussche
 • Red de Dreef! Save the climate!
  De Dreef in Boechout, die prachtige, beschermde, monumentale laan met honderdjarige beuken en lindebomen aan het kasteel van Moretus, dreigt te verdwijnen! Voor de westelijke helft is er een vergunningsaanvraag lopende voor het vellen van 94 bomen ter hoogte van de Holleweg. Echter, geen enkele studie over de gezondheidstoestand van de dreef adviseert om de bomen te vellen. Kappen en heraanplanten betekent een enorm verlies op het vlak van klimaat en biodiversiteit. Pas over ca.100 jaar bereiken we opnieuw het huidige niveau. De oude bomen van de Dreef zijn onnoemelijk belangrijk voor alle inwoners van Boechout en omgeving: • De Dreef biedt schaduw en verkoeling en vermindert hittestress (ga er maar eens wandelen tijdens een hete zomerdag). • De Dreef zorgt voor een enorme hoeveelheid CO2-opslag. Om de CO2-opname van 1 grote beuk te compenseren, heb je maar liefst 100 kleine bomen nodig. • Oude bomen zijn essentieel voor de biodiversiteit. • Grote bomen hebben een gunstig effect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit. • Een groene omgeving leidt tot een betere fysieke en mentale gezondheid. Het is tijd om het klimaat en de biodiversiteit op de voorgrond te zetten! Red de Dreef! Save the climate! Teken deze petitie. Jouw handtekening is een enorme steun. Jouw stem betekent veel, voor Boechout, voor ons milieu. Klimaatactie start lokaal!
  3.210 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marthe Schram
 • Maak onze natuur niet monddood!
  De Vlaamse regering uit hiermee haar wantrouwen in bezorgde en betrokken burgers. De bescherming van het leefmilieu en de natuur zijn bij uitstek maatschappelijke belangen. Het siert burgers wanneer ze voor deze collectieve belangen opkomen en dus verder kijken dan hun eigen achtertuin. In het verleden waren het vaak die bezorgde burgers die ronduit ongelukkige ruimtelijke projecten tegengehouden hebben - of die projecten verbeterd hebben door hun inbreng. Ga het maar na: bijna elk natuurgebied waar u de afgelopen maanden een coronawandeling kon doen, heeft veel te danken aan burgerhelden en -heldinnen die het gered hebben van verkavelaars en andere onzalige plannen. Dat de Vlaamse regering met dit ‘ontwerp van decreet’ ingaat tegen grondwettelijke rechten en Europese afspraken is erg. Dat ze haar burgers daarmee reduceert tot activisten in hun achtertuin, is zo mogelijk nog erger.
  22.752 van 25.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nele Coen
 • Geen Megastallen in Vlaams-Brabant!
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  396 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Matteo De Vos
 • Geen Megastallen in Oost-Vlaanderen!
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  413 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Matteo De Vos
 • Geen Megastallen in Antwerpen!
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  441 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Matteo De Vos
 • Geen Megastallen in West-Vlaanderen!
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  234 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Matteo De Vos
 • Geen Megastallen in Limburg!
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  135 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Matteo De Vos
 • Proces van de solidariteit en migratie : Nee tegen de politieke instrumentalisering van justitie !
  De rechtszaken gaan door, alsook de instrumentalisering van justitie In België volgen sinds het eerste proces van de solidariteit in 2018 de processen voor mensenhandel elkaar op, meestal in publieke onverschilligheid. Tientallen migranten zitten in de gevangenis omdat zij zichzelf of hun vrienden wilden redden, door in Engeland een toevluchtsoord te vinden. Onder deze talrijke zaken vindt op 23 maart 2021, gelijktijdig met het beroep van het proces van de solidariteit, het proces in hoger beroep plaats van tien migranten die om dezelfde redenen - "mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie" - worden vervolgd. De gevolgen van dit vonnis zijn al even rampzalig: de zware straffen die in eerste aanleg zijn opgelegd, kunnen oplopen tot 5 jaar gevangenisstraf. Verscheidene mensen zitten nog steeds in de gevangenis voor zaken waarvoor evenmin bewijs bestaat. Deze veroordelingen lijken niet te beantwoorden aan wat wordt beschouwd als rechtvaardigheid, als wel aan de noodzaak om het repressieve beleid van de Staat te rechtvaardigen. Wij ontkennen niet dat mensen of netwerken kunnen profiteren van het ongeluk van anderen, maar laten wij niet vergeten dat deze mensen niet zouden bestaan zonder het beleid van onze regeringen, de ontkenning van het recht van ieder mens om te leven waar en hoe hij of zij wil, en de noodzaak van degene die buiten het recht vallen om buiten de wet om te overleven. Laten we ons dus niet vergissen; deze processen hebben een reële functie in het creëren van xenofobie en een controlemaatschappij, die de regeringen trachten af te dwingen, door zowel de slachtoffers als het protest ertegen te criminaliseren. Ook mag niet worden vergeten dat als Belgische burgers zich mobiliseren om migranten te helpen, dit komt doordat de Belgische regering zelf haar wettelijke verplichtingen op zowel nationaal als internationaal niveau niet nakomt. Een stap in de goede richting werd genomen door de Franse Constitutionele Raad die in 2018 oordeelde dat de bepalingen die hulp aan migranten strafbaar maken ongrondwettelijk zijn, omdat ze in strijd zijn met een ander fundamenteel beginsel voor onze samenlevingen: broederschap. Als de vervolgingen in Frankrijk en België blijven doorgaan, veroordelen wij vandaag meer dan ooit de criminalisering van de solidariteit en eisen wij vrijheid van verkeer voor allen. Deze ‘Carte Blanche’ is een aanzet van het burgercollectief "Solidarity is not a crime". Dit collectief is ontstaan uit de wil om de criminalisering van migratie en solidariteit aan de kaak te stellen en wil xenofobe- en veiligheidsmisstanden van de Europese staten aan het licht brengen. SUPPORT THEM : https://growfunding.be/solidarityisnotacrime
  9 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Solidarity is not a crime Picture
 • Procès de la solidarité et de la migration : non à l’instrumentalisation politique de la justice !
  Les procès continuent, l'instrumentalisation de la justice aussi En Belgique, depuis le premier procès de la solidarité en 2018, les procès pour trafic d'êtres humains se sont enchaînés, la plupart du temps dans l'indifférence générale. Des dizaines de personnes migrantes sont en prison pour avoir voulu sauver leur peau ou celle de leurs ami·e·s, trouver un refuge en Angleterre. Parmi ces nombreuses affaires, ce 23 mars 2021, au même moment que l'appel du procès de la solidarité, aura lieu au tribunal néerlandophone ​le procès en appel de dix migrants poursuivis pour les mêmes motifs -“trafic d’êtres humains et participation à une organisation criminelle”. Les conséquences de ce jugement sont tout aussi désastreuses, les lourdes peines infligées en première instance allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Plusieurs personnes demeurent incarcérées jusqu’à aujourd’hui pour ​des dossiers tout aussi vides de preuves​. Ces condamnations de pseudo-passeurs, ​“pour l’exemple”​, semblent moins répondre à l’expression d’une justice digne de ce nom qu’au besoin de justification des politiques répressives menées par l’Etat. Nous ne nions pas que des personnes ou des réseaux puissent profiter du malheur des autres mais rappelons qu'ils.elles n'existeraient pas sans les politiques de nos gouvernements, la négation des droits de chacun·e à vivre où et comme il ou elle l'entend, et l'obligation de personnes privées de droits à survivre hors la loi. Le proverbe dit “quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt”. Ne nous y trompons donc pas, ​ces procès ont une réelle fonction dans l’imposition d’un ordre xénophobe et sécuritaire, que les gouvernement tentent de verrouiller, en criminalisant ses victimes comme sa contestation. Rappelons aussi que si les citoyen·ne·s belges se mobilisent pour venir en aide aux migrant·e·s, c’est parce que le gouvernement belge manque lui-même à ses obligations juridiques tant aux niveaux national qu'international. Une voie à suivre a été ouverte par le Conseil Constitutionnel français qui a statué en 2018 que les dispositions incriminant l’aide aux migrant·e·s sont anticonstitutionnelles car elles se heurtent à un autre principe fondamental pour nos sociétés : la fraternité. Si les poursuites continuent en France comme en Belgique, aujourd’hui, plus que jamais, nous condamnons la criminalisation de la solidarité et exigeons la liberté de circulation pour toutes et tous​.
  259 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Solidarity is not a crime Picture