Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Leuven

Leuven op maat van mensen, niet van auto’s: geen Bruulparking!

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen werden de plannen voor de aanleg van een parking onder het Bruulpark in Leuven opgeborgen. Een mooie overwinning, vooral voor Greenpeace Leuven, dat maandenlang campagne voerde tegen dit project. Het zou 29 miljoen euro hebben gekost en negatieve gevolgen hebben voor de levenskwaliteit van de omwonenden en bij uitbreiding het hele centrum van Leuven.

--

Peu de temps après les élections locales, le projet de construction d'un parking sous le parc Bruul, à Louvain, est abandonné. Une belle victoire notamment pour Greenpeace Louvain qui a fait campagne pendant des mois contre ce projet. Ce dernier aurait coûté 29 millions d'euros et aurait eu un impact négatif sur la qualité de vie des habitants et, par extension, sur l'ensemble du centre de Louvain, l'empêchant de devenir une ville avec une vision d'avenir.

Leuven op maat van mensen, niet van auto’s: geen Bruulparking!

Het stadsbestuur moet de plannen voor een nieuwe Bruulparking definitief opbergen en eindelijk volledig durven inzetten op duurzame, gezonde en veilige mobiliteit.

Leuven telt 6000 parkeerplaatsen. Dat is evenveel als de stad Gent, welke dubbel zo groot is. Een nieuwe centrumparking is dus écht niet nodig. De randparkings zijn onderbenut, ook tijdens de drukste shoppingdagen van het jaar. Het stadsbestuur moet werk maken van gebruiksvriendelijke shuttlebussen die voldoende regelmatig en op alle tijdstippen bezoekers heen en weer vervoeren tussen deze parkings en het stadscentrum.

Als de stad Leuven tegen 2030 klimaatneutraal wil zijn, moet het zijn voortrekkersrol echt opnemen en durven inzetten op alternatieven: een snellere, gezondere en veiligere bereikbaarheid van de stad per fiets, het promoten en toegankelijk maken van autodelen en duurzaam openbaar vervoer (e-mobility) dat voldoende tegemoetkomt aan de noden van de Leuvenaars en de inwoners van de omliggende steden en gemeenten.

Waarom is het belangrijk?

De Bruulparking is een héél belangrijk dossier. Als de nieuwe parking er komt, betonneren we ons letterlijk voor de komende decennia vast aan een beleid dat individueel autogebruik promoot en nog jarenlang als een magneet auto’s tot het hartje van de stad zal aantrekken. Dit gaat recht in tegen alle klimaatdoelstellingen en tegen de aanbevelingen rond luchtkwaliteit. De Bruulparking is tevens een onnodige investering van 29 miljoen. Door deze kostbare financiële middelen te investeren in een nieuwe en overbodige parking is er minder ruimte om te investeren in een duurzame mobiliteit die zo broodnodig is.
Het Bruulpark is een prachtige groene plaats waar kinderen nog echt kunnen spelen en ravotten. Laten we hier geen grote daktuin vol uitlaatgassen van maken.

Leuven

Redenen om te tekenen

  • Deze parking is helemaal niet nodig, er is genoeg parkeerplaats in en rond Leuven. Bovendien is het sneu om daar die bomen voor te laten sneuvelen èn het Bruulpark niet meer geschikt te maken voor evenementen zoals bv een Wereldfeest,...
  • Zo' n parking trekt bijkomende auto's naar de stadskern. Mensen moeten de fiets of het openbaar vervoer leren nemen (mentaliteitswijziging nodig). En weer zoveel m2 beton betekent weer een bijkomende daling van het grondwaterpeil !!!
  • Ik woon in de blok naast den bruul. Onze garage en stookruimte komt hier in gedrang.

Updates

2020-07-23 14:57:56 +0200

Petitie is geslaagd met 1,660 handtekeningen

2018-07-27 17:49:48 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2018-05-17 20:50:47 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-05-14 13:26:59 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-13 21:23:28 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-13 13:01:29 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-13 09:26:33 +0200

10 handtekeningen verzameld