Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Halle

Samen voor gezondere lucht in Halle

Samen voor gezondere lucht in Halle

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Halle,

Zoals alle steden, blijft Halle groeien. Bij gebrek aan mobiliteitskeuzes met veilige fietsinfrastructuur, blijft dus ook het aantal auto’s toenemen. Omgekeerd evenredig met de dalende luchtkwaliteit, neemt het aantal slachtoffers van longaandoeningen en andere aan slechte lucht gerelateerde ziektes toe. Kinderen zijn de eerste slachtoffers in deze stad die meer op maat van auto’s dan op maat van mensen is gemaakt.
Wij vragen aan alle partijen om duidelijke mobiliteitskeuzes te maken, keuzes die onze gezondheid, toch ons meest precieuze bezit, ten goede komen en niet verder ondergraven. Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers. Om de gevreesde negatieve impact op het handelsleven te vermijden, moet er ook plaats zijn voor nieuwe initiatieven zoals bv. proper/kleiner openbaar vervoer. Onze stad moet terug herleven in plaats van zieker te worden.

Waarom is het belangrijk?

Het is belangrijk voor alle inwoners om (terug) in een aangename, gezondere en meer leefbare stad te wonen. Lucht is immers onze levensadem.

Halle

Redenen om te tekenen

  • Betere luchtkwaliteit is niet te koop, we moeten hier samen, te beginnen bij jezelf, aan werken. Vanuit de politiek kunnen (moeten!) er structurele oplossingen worden voorzien, maar als men steevast voor elke 500m in de wagen kruipt... waar is men dan mee bezig? Daarom: denk na alvorens je je verplaatst! Geef het voorbeeld. Toon dat het beter kan, het baat ons allemaal.
  • Omdat ik gezond wíl leven!
  • uiteraard, wie wil dit nu niet?

Updates

2018-06-30 13:08:24 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2018-06-02 13:58:36 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-05-19 18:00:09 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-18 17:41:50 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-17 16:23:07 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-15 17:03:24 +0200

10 handtekeningen verzameld