Privacybeleid van Greenpeace België

Bescherming van de privacy

Onze verbintenis

Voor Greenpeace is het respect voor uw privéleven op het internet een fundamenteel recht. Daarom doen we er alles aan om uw veiligheid online zo rigoureus mogelijk te garanderen. Greenpeace is conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.

Persoonlijke gegevens

Indien u een profiel aanmaakt op de website van Greenpeace België, intekent op onze e-mails, een petitie tekent of aanmaakt, ons financiële steun biedt, beslist u om ons voor dit specifieke doel persoonlijke gegevens te bezorgen door middel van een onlineformulier.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (het recht om die te laten corrigeren of schrappen). U kunt dit doen door contact op te nemen met onze donateursdienst:

  vzw Greenpeace Belgium
  Donateursdienst
  Haachtsesteenweg 159
  1030 Brussel
  Tel 02.274.02.41
  E-mail:donateurs.be@greenpeace.org

Uw gegevens worden door Greenpeace uit principe niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden. Greenpeace behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken om u financiële steun te vragen.

Gebruikersgegevens

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan degene die u ons op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u de website van Greenpeace België bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website van Greenpeace blijven dus anoniem.

De gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden om de website van Greenpeace voortdurend te verbeteren.